Balkan Travel

Incentive

Co to znaczy

Powstanie turystyki typu Incentive zostało wymuszone przez zmianę w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nastąpiła zmiana stosunku przełożonych do podwładnych, odejście od modelu wzorowanego na feudalnym, na rzecz modelu partnerskiego lub przynajmniej bardzo do takiego modelu zbliżonego. Współcześnie, aby móc skutecznie konkurować na rynku z innymi podmiotami, pracodawca musi posiadać wysoko wykwalifikowaną i zaangażowaną w problemy firmy kadrę. Aby pracownicy stali się takim dogłębnie zaangażowanym w życie firmy zespołem, trzeba umiejętnie dokonywać selekcji, a następnie zapewnić możliwość rozwoju i za wszelką cenę takiego wyedukowanego pracownika zatrzymać w firmie. Obawa o możliwość utraty wartościowego pracownika wymusza na pracodawcy takie zarządzanie ludźmi, by skutecznie motywować ich do pracy. Sytuacja taka przyczyniła się do poszukiwań nowatorskich rozwiązań w zakresie motywowania do wydajniejszej pracy.

Celem takiego wyjazdu jest też spowodowanie lepszego postrzegania firmy, w której pracują lub z którą współpracują. Wyjazd typu incentive motywuje uczestników do lepszego wykonywania ich obowiązków poprzez realizację, a następnie podtrzymywanie wspomnień z przeżyć związanych z tą podróżą w celu motywowania jej uczestników do osiągania wyjątkowych wyników w pracy lub nauce.

Im bardziej nietypowy jest sposób wspólnego spędzania czasu przez pracowników danej firmy, tym większa szansa na wytworzenie bardziej niezapomnianych wrażeń. Nie ukształtował się jednak żaden wzorzec wyjazdu typu incentive i istnieje bardzo duża dowolność jeśli chodzi o czas trwania, ilość uczestników, czy też program takiej imprezy. Za imprezę motywacyjną uznaje się zarówno kilkugodzinny piknik czy też ognisko, udział w ważnym wydarzeniu sportowym bądź kulturalnym, wycieczkę do odległych zakątków świata, czy wreszcie ekstremalny wysiłek, jak na przykład trekking po pustyni, czy spływ kajakiem po rwącym górskim potoku. Jedyną powtarzalną cechą takich wyjazdów jest podporządkowanie ich tylko jednemu celowi – zapewnieniu uczestnikom takich atrakcji, by przez długi okres po ich zakończeniu pozostawali pod ich wrażeniem.

Oczywiście nie wszystkie wyjazdy motywacyjne odbywają się w niedostępnych, egzotycznych zakątkach i nie wszystkie przeprowadzane są w oparciu o nieprawdopodobne czy nawet nieraz szalone programy. Spowodowane to jest kwestią wyboru, którego dokonać muszą prezesi korporacji. Stają oni często przed trudnym wyborem: zorganizować wyjazd marzenie dla garstki wybrańców, czy też przygotować imprezę skromniejszą, ale dla większej liczby pracowników.  Decyzja taka jest nie jest łatwa i zależy od potrzeb firmy w danym momencie.

« wróć
Balkan Travel, opis